Bar

K dispozícii je bar s každý tribunal de grande instance

Môžete zdieľať svoje znalosti pomocou zlepšenia (ako na to.) podľa odporúčaní príslušných projektov. Je profesionálnej agentúry, administratívne a súdne preskúmanie obrany a nariadenia povolania advokátovKaždý právnik, praktizovať svoje povolanie, musí patriť do baru. Vo Švajčiarsku, právnická spoločnosť je organizovaná na cantonal úrovni a hovoríme najčastejšie o cantonal databázy registry. Vo Francúzsku, v Poradí, ako sú práve spoločnosti, sú aj právnické osoby súkromného práva výkone svojich výsad verejného záujmu (tieto nie sú Inštitúcie verejnej služby). Objednávky obsahuje všetky Právnikov, vrátane poplatkov za právne služby (ako stážisti, keď sa tento režim existuje, ktorý nie je ten prípad, od roku). Právnická spoločnosť iba zhromažďuje Radu záznamu, preto sa do cvičenia. To je Poradie, v ktorom sa spája voličov vymenuje Rada Poradí, profesionálne organizácie. Jeho predseda, právnik volení svojimi kolegami, je zodpovedný za disciplínu právnické povolanie. Francúzsky zákon pripúšťa však štruktúr cvičenie cross-bary.

Národnej Rady bar je vymenovaný na zastupovanie právnických profesií, najmä s orgánmi verejnej moci, zjednotiť pravidlá a postupy právnické povolanie (Kódex profesionálneho správania pre právnikov), a organizovať školenia.

Názov bar, len bar, zo železa alebo drevený plot, ktorý oddelené miesta, kde stál súdna na jednu, ktorá bola vyhradená pre sudcov, a to bolo to bariéra, ktorá je umiestnená na prijímanie podaní a podnetov, ktoré sme mali prezentovať ich. Na ordre des avocats de Paris je registrovaný ako zástupca záujmov v národnom Zhromaždení. Povedal na tento titul v roku s celkovým rozpočtom eur, a ikona označuje, že ročné náklady súvisiace s priamym činnosti zastupovanie záujmov v Parlamente sú zahrnuté medzi a eur. Každý školy je na čele predseda (stafhouder v holandčine) a rady objednávky. Dve objednávky spoločenstva, na čele ktorej stojí predseda, predstavenstvo a valné zhromaždenie predsedov.

Disciplína je vykonávaný šesť rád disciplíny (tri za spoločenstva, po jednej v každom jar odvolací súd, na čele dvoch disciplinárnych senátov (jeden za spoločenstvo), právne profesie robil jeho vzhľad v Francúzsko v Trinástom storočí. Prvý text regulácie povolania a dátum Advokát je potom potrebné, aby sa zaregistrovala na oficiálny zoznam, z ktorých prvá zachovaná je to Paríž a dátum, od roku.

K, Paríž bar association, účtu právnikov, Nancy, Toulouse, že z Rouen, Bordeaux, že z Rennes, Metz, z Lyon, Marseille. Podľa Encyklopédia,"pruhu, v zmysle Palác, znamenalo v pôvodu železa bar alebo uzavretie dreva na výšku podpory, ktorá oddeľuje kryte, kde sedel sudcovia s stranám mimo súd, kde boli právnici, iných lekárov'.