Čo robiť, ak výživné sa nevypláca. služby-verejné

môžete získať vymáhanie nedoplatkov výživného

ak je váš dlžník nezaplatíalebo vypláca nepravidelne údržbu Trestného činu opustenia rodiny. môže tiež byť zachovaný.

stanovená na základe súdneho rozhodnutia

proti dlžníkovi Tento čin je trestný čin. a to až na dva roky odňatia slobody a poriadku.