Domov - Odbornosť Francúzsko

Odbornosť Francúzsko je verejná agentúra, vytvorené podľa zákona sep tjuillet týkajúcich sa rozvojovej politiky a medzinárodnej solidarityVerejné prevádzkarne umiestnené pod dvojité dohľad ministerstva Európskych a zahraničných Vecí (MEAE) a ministerstiev hospodárskych a finančných, to je francúzska agentúra pre medzinárodnú technickú spoluprácu. Odbornosť Francúzsko ponúka mnoho miest odborníkov vo viac ako krajinách a pracovné príležitosti v na sídle agentúry. Cieľ: projekt Je zameraný na podporu veľmi malé, malé a stredné podniky (TPME) die ovocie v údolí Bekaa a priemysel dreva transformácie v Tripolise. Odbornosť Francúzsko prispieva k plneniu cieľov solidarity a vplyv na politický vývoj francúzskeho a európskeho Nariadená partnerských krajinách a darcov, Odbornosť Francúzsko je nábor odborníkov na projekt s cieľom mobilizovať know-how, ktoré sa najlepšie hodí na každú situáciu alebo poslanie. Objavte prostredníctvom našej interaktívnej mape je výber z našich projektov po celom svete.