Lionel FEBBRARO Právnik Marseille - Home

Majster Lionel FEBBRARO je Právnikom v Marseille od roku, po tom, slúžil od roku, v Aix-en-Provence, otázky a úvahy na tomto školení je zapojený vo všetkých aspektoch života

Činnosť kabinetu nás privádza k zásahu na celom území francúzska a v niektorých susedných krajinách. Lionel FEBBRARO ü avvocato penalista a Marsiglia dal dopo avere esercitato dal reklama v Aix-en-Provence. Attività di studio ü imperniata sulla difesa delle persone e delle piccolo e medie imprese Attività di studio li vyvolať ad intervenire su tutto il territorio francese ed v alcuni úplne limitrofi.

Na obhajobu ľudí vyžaduje vízia globálnej právne a presné predvídanie rizika, právne v mnohých oblastiach.

Skúsenosti nazbierané v tejto oblasti, pretože pätnásť rokov nám umožňuje poskytovať rady a obrany, ktoré sú osobné a dôležité.

To, čo nás odlišuje od ostatných, je prispôsobenie, rovnakým spôsobom, že existuje rozdiel medzi ready-to-wear a na zákazku, budete mať záruku v prospech échellehumaine.

Ciò che li differenziaLa difesa delle persone dôsledkov una sledovanie giuridica globálne ed a anticipo preciso del rischio giudiziario v numerosi settori. Skúsenosti accumulata v questo settore da quindici anni ci permette di fornire osn consiglio ed una difesa personalizzata e relevantné. Ciò che ci differenzia ü la personalizzazione, nello stesso modo v cui esiste una differenza tra il 'prêt-a-porter' ed je"šitý na mieru', avrete la garanzia di una prestazione su scala umana. Štruktúra firmy, v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami, súdnej a hospodárskej, vytvorila sieť na podporu všetky problémy, ktoré môžu seprésenter. Teda, problém najnaliehavejšie na trestnej úrovni, na vykonávanie právnych riešení v predstihu, sme schopní poskytovať včasné a osobné služby na väčšine hautpoint. Chi siamoLa struttura del štúdio, v collaborazione con tutti i soggetti giudiziari ed economici, ha permesso di creare una rete v grado di assumersi na totalità delle problematiche che possonopresentarsi. Così, del problema più naliehavé sul klavír penale, alla predisposizione di soluzioni giuridiche za anticipo, siamo v grado di fornire osn servizio rapido e personalizzato v sommo grado.