Obnovenie preukazu skončila: formalít a dokumentov

aby som mohol obnoviť svoje totožnosti Tu sú formality opakovať preukaz totožnosti