Ochrana spotrebiteľa - Ministerstvo Priemyslu, Obchodu, Investícií a Digitálnej Ekonomiky

Položte svoje otázky priamo na zamestnancov Ministerstva v oblasti obchodu a priemyslu, najmä obchodné praktiky Tiež, Oddelenie má bunky kontroly stránky na internete, obchodníkov, ktorý je zodpovedný za kontrolu súladu reklamy v zmysle ustanovenia zákona č, ktorá umožňuje šírenie informácií týkajúcich sa ochrany spotrebiteľ (nariadenia, udalosti, skutočnosti listy, atď.) a súbor požiadaviek, alebo žiadať o informácie alebo oznámiť skutočnosti, ktoré môžu spadnúť na ustanovenia zákona č. (sťažností) Podobne, Katedra organizuje každý rok v mesiaci marec národnej deň spotrebiteľa pri spomienke na svetový deň spotrebiteľských je oslavovaný na pätnásť marcaToto podujatie, ktoré sa stalo každoročné stretnutie aktérov zo spotreby, sa uskutočňuje na úrovni niekoľkých mestách Kráľovstva v spolupráci s relevantnými partnermi, najmä so Združeniami na Ochranu Spotrebiteľa, Ministrov Oddelenia ovplyvnené uplatňovania práva v n°.

V rámci programu opatrenia, ktoré majú byť financované Ministerstvom, federácií získať granty na projekty zamerané na podporu spotrebiteľského hnutia (vybavenie atm konzultácie, školenia a informovanosť informácie pre spotrebiteľa, úprava komunikácie materiálov, vývoj webových stránok, atď.).