Právnik, rodinné právo Paríž - Kabinet Fain Právnikov