Rozhodcovské konanie (financií)

keď rozhodcovské konanie je možné

Arbitráž je finančné transakcie určené na zabezpečenieže pozitívny zisk alebo žiadnom prípade určitých v využívajú na dočasné rozdiely v cenách medzi rôznymi cenných papierov alebo zmluvy Obchodníci sú profesionáli. ktorí sú neustále na pozore príležitosti predstavila tieto cenové rozdiely Ich úlohou pomáha na vyhladenie jasné narušeniu trhu (self-regulácia finančných trhov): zakaždým. tieto operátory prospech. kým je ešte zaujímavejšie. čím nadol ceny s ich reálnou hodnotou. Viac trh je"dokonalý". kvapalné a transparentné. menej z týchto arbitrážne príležitosti objaviť a alebo zostať k dispozícii na dlhú dobu.