Slúžia na Vasto nehnuteľností Compa Predávať CAAR Dom Prenájom ImmobiliDavima

sprostredkovanie nehnuteľností a súvisiacich činností

Tkaniny Vykonáva činnosti

prenájom a hodnotenia oblastiach immobiliari Úroky sú najmä: nehnuteľnosti.

komerčné a priemyselné analýzy trhu a štúdií realizovateľnosti.

ako sú manažment a fáz v doplnkový predaj

poradenstvo a strategické smerovanie pomoci v zmlúv a riadenie priamej spolupráci technikov a odborníkov. ako sú inšpektori.