Záväzok

Občianskoprávnej zodpovednosti, skrátene ako RC, je povinnosť osoba na opravu škody spôsobené na druhých. Občianskoprávnu zodpovednosť je rozdelená vo všeobecnosti v dvoch hlavných oblastiach: zmluvná zodpovednosť a mimozmluvnej zodpovednosti (tzv. prečinu alebo aquilienne) Vo viacerých krajinách, občianskoprávna zodpovednosť sa riadi súborom článkov Občianskeho Zákonníka. Občianskoprávna zodpovednosť sa líši od trestnej zodpovednosti V prvom prípade je cieľom kompenzovať škody, keďže v druhom, to je reagovať na Stav porušenia trestného práva (vedie zvyčajne k pokuta alebo trest odňatia slobody)Ak trestný čin výsledky v jednotlivých zodpovednosť aj bez, že je škoda, druhý, naopak, je nevyhnutnou podmienkou pre zodpovednosť. Škody vyplývajúce z porušenia trestného práva, ako sú napríklad krádež, môže tiež byť prevádzkované pred civilnými súdmi dosiahnuť nápravu. Občianskoprávnu zodpovednosť nie je koncept, prítomné v právnych tradícií spoločných práva. Namiesto toho, tieto tradície sú rôzne vetvy zákon, že hrať podobnú úlohu: prečinu právo, zmluvné právo, atď.