Zriadenie pas - Benin Diplomacie

sprevádzané PV certifikácia - doklad o povolanie (diplom

Kópia rodného listu sprevádzané komponent N° alebo suppletory rozsudokosvedčenie o vzdelávanie. register obchodu obchodník) - Štyri pasovú fotografiu vo farbe obyčajný pozadí farbu svetla (svetlo modrá.

zamestnania alebo skončenia odbornej prípravy

svetlo sivá alebo béžová) - Pre maloletých do veku osemnásť rokov: rodičovské povolenie overené a podpísané otec a matka maloletého dieťaťa - V prípade rozvodu rodičov: rozhodnutie súdu rozvod viac povolenie overené rodič s dieťa - Pre zahraničných rezidentov: overenú kópiu konzulárne karty s rodný list plus náklady na zriadenie preukazu. ak predchádzajúca skončila platnosť - Pre narodených v zahraničí: osvedčenie o príslušnosti plus rodný list alebo suppletory rozsudok materskej v Benine.